Információtechnológia

 

 

Szerzôi és felhasználói jogok...

Lesz másolásvédett CD?

Elsôre talán nem értjük a fenti kérdést, hiszen már léteznek "másolásvédett" CD-k. Azonban, ha "másolásvédett CD" alatt azt értjük, hogy az egy olyan lemez, amely ténylegesen védve van a másolás ellen (miközben kétségek nélkül CD-nek, azaz Compact Disk-nek minôsül), akkor már van értelme a kérdésnek. Eddig ugyanis nem sikerült hatékonyan megvédeni a lemezeket a kalózmásolat-készítôktôl, és ez különösen igaz az audio CD-k esetében.

Aki rendelkezik számítógépében CD-íróval, és például a Nero Burning Rom nevû szoftvert használja CD-íráshoz és másoláshoz, az már észrevehette, hogy az írás és másolás bizonyos megállapításokkal kezdôdik. Ami ezek közül érdekes: induláskor a program kiírja, hogy van-e a lemezen másolásvédelem. Az esetek 99%-ában pedig van. Majd miután ezt megállapította, elkezdôdik a másolás. Joggal merül fel bennünk a kérdés: miféle védelem ez?
Elôször is azt kell megértenünk, hogy a másolásvédelem -copy protection -célja leginkább az, hogy megnehezítse a másolást, nem pedig az, hogy lehetetlenné tegye. A másolás jogi oldala is rengeteg, meg nem válaszolt kérdést és problémát vet fel e témában. Ugyanis bizonyos országokban -mint az USA -megengedett otthoni használatra, mondjuk biztonsági mentés céljából másolatokat készíteni. Ez azonban csak azt jelenti, hogy a másolás legális, viszont egyáltalán nem kötelezô megkönnyíteni a másolók dolgát.
Az audio CD-k másolásvédelme az internetrôl letölthetô mp3 formátumú zenék tömeges elterjedése után vált különösen fontos kérdéssé. Ez viszont nem olyan egyszerû, mint gondolnánk, hiszen az audio adatokat úgy kell elrejteni a CD-ROM-ok olvasófeje elôl (megakadályozva a PC-n való leolvasást és reprodukálást), hogy közben a hagyományos lejátszókban használható legyen a lemez. Sôt, a legjobb az lenne, ha bármilyen lejátszóban, még PC-n is meghallgathatnánk a zenét úgy, hogy az mégsem másolható. Ez azonban fizikai lehetetlenségnek tûnik.
A zenei CD-k másolásvédelmének az elsô formája az SCMS volt. Ez csak a kommersz asztali CD-íróknál mûködik, a profi és PC-s CD-írók nem támogatják az SCMS-t, amelynek lényege, hogy néhány hamis TOC adattal megzavarja a CD-ROM meghajtókat. (TOC: table of contents, tartalomjegyzék-tábla, a CD-n levô számok helyét jelzi.) A következô próbálkozás 2001-ben a Macrovision nevéhez fûzôdik. Az általuk készült SafeAudio megoldás ötlete az, hogy olyan hangmintákat készítenek, amelyek zajt tartalmaznak, és azok nem javítható hibának tûnnek. A zenei CD-lejátszók a lejátszás során interpolálják a mintákat, a CD-ROM meghajtók azonban nem. Az eredmény egy olyan lemez, amely lejátszható egy CD-lejátszón, de nem olvasható be vagy másolható le egy CD-ROM meghajtóval.
Szintén 2001-ben jelentkezett a SunnComm MediaCloQ nevû termékével. Lényege, hogy megnehezíti a CD-ROM meghajtó számára a CD-k zenei CD-nek történô felismerését. A lemez többszekciós, és a TOC-ot módosították, hogy a zeneleszedô és lemezmásoló programok ne tudják kezelni a lemezt. Ennek ellenére a módszerrel védett lemezek digitális másolatai napokon belül megjelentek az interneten. Noha a másolás mikéntjének leírásából látszik: ha a cél a másolás megnehezítése volt, akkor az sikerült.
A Midbar Tech. Ltd. két módszert is ötvözött Cactus Data Shield megoldásában. Az egyik a nem szabványos TOC, amelynek hála a lemezek 28 mp. hosszúnak látszódnak. (Bár ez nem minden CD-ROM-ot téveszt meg, miközben néhány le sem tudja játszani a lemezt.) A másik módszer, hogy hamis vezérlôinformációs kereteket helyeznek el a CD hangfolyamatában. Ezek pedig -még ha külön digitális kimeneten is másoltunk a CD-ROM-meghajtóból -csak az elkészült másolaton fognak jelentkezni, mint rossz hangminták.
Még mindig 2001-nél tartunk: ígéretes megoldás a Key2Audio a Sony DADC-tôl. Ezzel a védelemmel látták el Michael Jackson "You rock my world" c. kislemezét, amely ennek ellenére szinte azonnal megjelent az internetes file-cserélôk oldalain. A lemez nem ismerhetô fel a CD-ROM-okban, csak hagyományos CD-lejátszóval hallgatható. Ezt a másolásvédelmet egy igazán szellemes módszerrel sikerült megkerülni: egy fekete filctollal megfelelô helyen húzott vonal a PC-k számára azonnal felismerhetôvé teszi a lemezt. A Sony Key2Audio technológiája egy olyan biztonsági adatfájlt helyez el a lemezen, amelyet a PC nem ismer fel, és "átugrani" sem tud, ezért nem tudja olvasni a CD-t. Ezt a fájlt tünteti el a filctoll-vonás. Ám a DADC fejlesztôi is reagáltak a hírre, ezért a következôkben az említett adatfájlt (ami a korongon egy fényesen csillogó sáv volt) láthatatlanná tették. A filctollas megoldás leírása elôször a német Chip Magazinban jelent meg, az ottani tesztek alapján ezzel a Cactus Data Shield 100/200-as védelem is kiiktatható.
Érdekes megoldás a BayView Systems "Duolizer" módszere: a zene két részre van bontva, és csak a nagyobbik fele található a CD-n, a maradék egy biztonságos internetes szerverrôl olvasható le. Ez a módszer a promóciós CD-k esetében jelenthet megoldást, amikor a kiadók még megjelenés elôtt eljuttatják a dalokat a médiának, viszont nem szeretnék, hogy azok még a kiadás elôtt elterjedjenek a Hálón.
A másolásvédelem több formája is megsérti a CD-DA (audio CD) szabványt, ezért az ilyen lemezek nem használhatják a hivatalos CD logot. Néhány ilyen lemezt nem lehet DVD-n és még autó-hifin sem meghallgatni. Erre a különbségre különösen érzékeny a Philips, a Compact Disk licenc birtokosa. Szerintük egyértelmûen jelezni kell az ilyen lemezeken, hogy azok nem CD-k. Jogos technikai aggodalom, hogy a másolásvédelem csökkenti a hibajavítás hatékonyságát. Mivel az ECC (hibajavító kód) egy részét most arra használják fel, hogy a "tiszta" lemezt megfelelôen lehessen lejátszani, ezért megnô annak az esélye, hogy a karcolások és ujjlenyomatok hallható minôségromlást okoznak (mivel már elve hibákkal van tele a lemez védelemként). Az ilyen lemezek élettartama is jelentôsen lecsökken.
Az egyre "durvább" másolásvédelmi eljárásokat sok kritika éri. Celin Dion a Sony módszerével védett "A new day has come" címû lemeze például lefagyasztja az iMac gépeket. Sôt, a lemez kiszedéséhez ezután még szét is kell szedni a gépet. (Végül Celine Dionra is a filctollal húzott csík lett a válasz.) A probléma PC-k esetében is elôfordult. Ráadásul a Sony el is ismerte, hogy másolásvédelmi módszere lefagyaszthatja a számítógépet, ha valaki a lemezt a rajta olvasható figyelmeztetés ellenére a gépbe teszi. A lemezeken elhelyezendô figyelmeztetésekbôl pedig -hála a pereskedésre hajlamos amerikaiaknak -szinte sosem elég. Azon túl, hogy a lemezek nem játszhatók le PC-n, a minôségük gyengébb lehet, és hogy valójában nem is CD-k, még arra is figyelmeztetni kell a vásárlót, hogy nem tudja majd mp3-lejátszójába áttölteni a zenét. Mivel eleinte semmilyen figyelmeztetés nem volt a lemezeken, sok pereskedés indult ezek készítôi ellen, és sok indul még ma is.
Elképzelhetô, hogy sikerül olyan megoldást kifejleszteni, amely tartósan megvédi a lemezeket a másolástól, azonban ne felejtsük el, hogy mindez csak az egzakt digitális másolatokról szól. Azt, hogy analóg kábelen (veszteséggel, de még jó minôségben) lemásolhassunk egy lemezt, semmi nem akadályozhatja meg, hiszen ez már magából a lejátszás lehetôségébôl adódik.
Bár lehet, hogy a szerzôi jogokat (állítólag) védô multik következô lépése egy olyan lemez lesz, amit már meghallgatni sem lehet. Ezzel biztosan elérnék a célt, hiszen egy ilyen lemezt nemhogy lemásolni, de megvenni sem akarna senki...

Teodóra
(forrás: www.cdrfaq.org és más weboldalak)