Mobil kommunikáció

 

Az új generációk fogékonyabbak rá

XXI. századi kommunikáció

Immár a második rendezvényen vehettünk részt, ami a Westel támogatásával mûködô, az MTA Filozófiai Kutatóintézete által szervezett, a huszonegyedik század kommunikációja címet viselô programban dolgozó kutatócsoportok elôzô féléves munkáját mutatta be. Az interdiszciplináris kutatóprogramban résztvevô filozófusok, pszichológusok, szociológusok, nyelvészek, közgazdászok beszámoltak arról, hogy milyen hatással van mindennapi életünkre a legújabb technika, fôképp a mobiltelefon. Elméleti és gyakorlati eredményeket felvonultató elôadások szóltak olyan jelenségekrôl, amivel nap mint nap találkozunk, de nem gondolunk rá, hogy komoly változásokat okoznak mindennapi szokásainkban. Mit jelentenek az új eszközök a felnövekvô korosztályok számára? Sejtettük-e valaha is, hogy az oplogók az önkifejezés új eszközévé válnak? Nyíri Kristóf tanulmányából megtudhattuk, hogy az oplogó készítés új vizuális népmûvészetté nôtte ki magát. Sándor Klára 100 órát töltött a Westel wap-társalgójában, ahol érdekes tapasztalatokat szerzett mind a nyelvhasználat változásáról, mind a wap-társalgóban kialakuló kapcsolatokról, barátságokról, szerelmekrôl. Csépe Valéria megmagyarázta a megmagyarázhatatlant: miért bánnak sokkal könnyebben a 10-12 éves gyerekek a mobillal, mint a felnôttek. Sükösd Miklósék csoportja az Önkormányzatok tisztviselôinek mobiltelefon használati szokásait tanulmányozta. Buda Béla tanulmánya az új technikákkal szemben megnyilvánuló új keletû elôítéletek, babonák megszüntetésében segíthet azáltal, hogy nemcsak a személyiségre gyakorolt negatív hatásokat tárja fel, hanem arról is szól, hogy a modern kommunikációs eszközök maguk is fontos szerepet játszottak olyan esetekben, amikor sürgôs lélektani segítséget kellett nyújtani súlyos válságba jutott embereknek.
A kutatás nem fejezôdött be: a Westel nagyszabású nemzetközi konferenciára készül 2002 májusában. Az eddig elkészült tanulmányok, kutatási eredmények a www.fil.hu/mobil címen olvashatók.

Gy. E.